پیام فرستادن

به اشتراک گذاری مواد دارای گواهینامه Sabic FDA

July 10, 2023

آخرین مورد شرکت به اشتراک گذاری مواد دارای گواهینامه Sabic FDA
اشتراک گذاری مواد با گواهینامه FDA
#CYCOLACABS
MG47F-NA1000

#CYCOLOYPC/ABS
C1204HF
در صورت استفاده از دستورالعمل های پزشکی:
HC1204HF، CX2244ME، CX2142ME
#ULTEMPEI
1000-1000 سازگار (با بیانیه FDA)
1000F
#VALOXPBT
با F، HX، HP و غیره
420HP، 325F/325FC، HX420HP
 
آخرین مورد شرکت به اشتراک گذاری مواد دارای گواهینامه Sabic FDA  0آخرین مورد شرکت به اشتراک گذاری مواد دارای گواهینامه Sabic FDA  1
با ما در تماس باشید
تماس با شخص : Mr. Justin
تلفن : 86-13925273675
حرف باقی مانده است(20/3000)